Algemeen
Tegelkunst (Kamer van Koophandel 32083606), hierna te noemen Tegelkunst, verleent u hierbij toegang tot Tijdopname.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Tegelkunst behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van tegelkunst.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tegelkunst.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tegelkunst en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tegelkunst, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Laatste video producties:

Impressie taart en trends 2013

Stacks Image 264

Video portret van Michiel Jansen:

Stacks Image 268
Stacks Image 272

Volg Tijdopname via Youtube

Laatste video productie: Taart en trends presentatie mascotte taart.